4:20

4:20

Лародей Б.


Част 1

празникът на масето

по-важен днес за нас

от празника на детето


символ е на свободата

сам да си решавам

щ0 да слагам във устата


Част 2

как не си се спрял ?

пак си се - нагърмял

цял ден в точка блял

леко спрял ама пък цял