18

18شبکه خبری نافذ

‌📋 بخوان سرود ولایت که عید اهل ولاست / #سبک_سرود_عید_غدیر / مداحی های کربلایی سید رضا نریمانی 


پیام نور به لب های پیکِ وحی خداست

بخوان سرود ولایت که عید اهل ولاست

بیا شراب طهور از خم غدیر بزن

خدا گواست که ساقی این شراب، خداست

خُم از غدیر خم و می، می از ولای علی است

وگرنه صحبت جام و ساقی و باده خطاست


 


غدیر، عید خدا، عید احمد، عید علی

غدیر، عید نیایش، غدیر عید دعاست

غدیر، صبح سپیدِ همه سپیدی ها

غدیر، نورِ خدا دشمن سیاهی هاست

غدیر، سید اعیاد و اشرف اعیاد

غدیر، خوب تر از عید روزه و اضحی است

غدیر، سلسله دار کمالِ دین تا حشر

غدیر، آینه دار علی ولی الله است

غدیر، عید همه عمر با علی بودن

غدیر، جشنِ نجات از عذاب روز جزاست

غدیر، کعبه ی مقصود شیعه در عالم

غدیر، جنّت موعودِ خلق در دنیاست


 


غدیر، حاصلِ تبلیغ انبیا همه عمر

غدیر، میوه ی تولید اولیاء همه جاست

غدیر آینه ی لا اله الّا هو

غدیر، آیتِ سبحان ربی الاعلاست

غدیر،هدیه ی نور از خدا به پیغمبر

غدیر، نقشِ ولای علی به سینه ی ماست

غدیر، یک سند زنده، یک حقیقتِ محض

غدیر، خاطره ای جاودانه و زیباست


غدیر، از دلِ تنگ رسول، عقده گشاست


غدیر، با همگان هم سخن ولی خاموش

غدیر با همه کس آشنا ولی تنهاست

غدیر، صفحه ی تاریخ والِ مَن والا

غدیر، آیه ی توبیخ عادِ مَن عاداست


 


هنوز از دلِ تفتیده ی غدیر بلند

صدای مدح علی با نوای روح افزاست

هنوز گوهر وصفِ علی بُوَد در گوش

هنوز لعلِ لبِ مصطفی مدیحه سراست

هنوز لاله ی« اَکملتُ دینکم» روید

هنوز طوطی «اَتمَمت نعمَتی» گویاست

هنوز خواجه ی «لولاک» را نِداست بلند

که هرکه را پیمبر منم، علی مولاست

چنانکه من همگان را به نَفْس اولایم


 


علی وصیِ من از نفسِ او به او اولی است

علی علیم و علی عالم و علی اعلم

علی ولی و علی والی و علی والاست

علی حقیقت روح و تمام عالمِ جسم

علی سفینه ی نوح و همه جهان دریاست

علی مدرّسِ جبریل در شناخت حق

علی معلم آدم به عَلّمَ الاَسماست

علی تمامی دین بغضِ او تمامی کفر

علی ولیِ خدا، خصمِ او عدوی خداست


 


علی بُوَد پدرِ امّت و برادر من

علی سفیرِ خدا و علی امیرِ خداست

علیست حج و علی کعبه و علی زمزم

علی صفا و علی مروه و علی مِسعاست

علی صراط و علی محشر و علی میزان 

علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست

علی چو شخصِ پیمبر هماره بی مانند

علی چو ذاتِ الهی همیشه بی همتاست

علی شهید و علی شاهد و علی مشهود

علی پناه و علی ملجأ و علی منجاست

علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود

علی قیام و قعود، علی سلام و دعاست


 


علی حقیقت توحید بر زبانِ کلیم

علی تجلّی طور و علی یَدِ بیضاست

علی وصیّ و دَم و لحم و نفسِ پیغمبر

علی ابالحسنین است و شوهر زهراست

علی است حق و حقیقت به دور او گردد

علی است عدل و عدالت به خط او پویاست

علی محمد و فرقان و نور و کوثر و قدر

علی مزمل و یاسین و یوسف و طاهاست

علی به قول پیمبر ، در مدینه ی علم

زِ در درای، که راهِ خطا همیشه خطاست


 


حدیث منزله را از نبی بگیر و به خلق

بگو مخالفِ هارون، مخالف موساست

بُوَد وصی نبی آن کسی که نفْسِ نبیست

گرفتم اینکه حدیثِ غدیر یک رویاست

کَننده ی درِ خیبر بوَد وصی رسول

نه آنکه کرد فرار از جهاد، عقل کجاست؟!

کسی که گفت «سَلونی» ، سزَد امامت را

نه آن کسی که بلولا به جهلِ خود گویاست

کسی که جایِ نبی خُفت، جانشینِ نبی است

نه آنکه راحتی جان خویش را می ساخت

چگونه قاتل زهرا امام خلق شود

مدینه مَردِ شرف نیست یا علی تنهاست

🆔 @Arbaeain قدم به قدم تا