18

18


سلام، صبحتون بخیر،

صفحه اول برخی از روزنامه‌های سراسری امروز یکشنبه ۹۷/۴/۳۱ را مرور می‌کنیم‌


☔️ @BARAAN_IR