18

18


دکه مطبوعات امروز شنبه ۹۷/۳/۵

خبر مهمی به همراه دارد.

ناصر ملک‌مطیعی هنرمند نامدار سینمای پیش از انقلاب درگذشت.کاری از کانال خبری‌تحلیلی باران

☔️ @BARAAN_IR