18

18


سلام صبحتون بخیر

امروزمان را با مروری بر صفحه اول روزنامه های کشور عزیزمان ایران، آغاز می کنیم.

کاری از کانال خبری، تحلیلی #باران

☔️ @BARAAN_IR