برخورد قاطع

برخورد قاطع


با توجه به دستور اکید دادستان کل کشور مبنی بر برخورد قاطع با اخلالگران و برهم زنندگان نظم اجتماعی 

طی 24 ساعت گذشته تعداد 15 نفر از افرادی که در مسیر شیراز - تهران با پرتاب سنگ و آزار و اذیت رانندگان موجب اخلال در عبور و مرور کامیونها و رانندگان شده بودن دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند

شبکه خبری نافذ nafez@