13 zmiana w zasadach języka QK

13 zmiana w zasadach języka QK

Renseyy


Obecnie czytasz tłumaczenie tekstu QK'skiego, poniżej znaleźć można oryginał
[QK] - https://telegra.ph/13i-%C4%8Dangu-de-rulu-u-QKi-langu-11-11


Dzisiaj - tj. 11 listopada 2021r. - oficjalnie wchodzi w życie aktualizacja zasad języka Quai-kow

Poniżej znajduje się lista wszystkich zmian w zasadach od stanu z zeszłego roku.

1) Gramatyka

W gramatyce zaszło kilka zmian, ale głównie są to zmiany standaryzujące.

  • 1.1 ) Wypowiedź możemy podzielić na kontekst(kontextu) - częsc wypowiedzi o stałym podmiocie, zdanie(sentencu) - część z niezmiennym czasownikiem i aloku(aloqu) część, w której znajdują się określniki dla czasownika(qsanu), rzeczownika(asanu), przymiotnika bądź przysłówka(extrasanu).
  • 1.2 ) Nie trzeba używać znaków ':(vi) ;(xe)' w zdaniach wyliczeniowych; Można jednocześnie używać ich z ekstrasanu strukturalnymi (šik`i extrasanu) (np. enx, exq, u, v, zo) i wyrażeniami matematycznymi (matematiq`i extrasanu) (np. mus, plus, tra, radiqu)
  • 1.3 ) Można używać zasad gramatycznych języka QK w wyrażeniach matematycznych (np. 'a alpo du plus b alpo du veh se c alpo du' jako 'enx alpo du: a plus b veh se c;' albo 'a plus b veh se c veir čiuj alpo du')
  • 1.4 ) Gramatyczne oznaczenia czasów (gramatiq`i san`u extrasanu) (np. xu, va, xučva) nie są odmianą czasownika - jego formą. Czasowniki mają dwie formy - zwykłą(normal`i)(np.: veh) i zakończoną końcówką ht (ht`i) (np.: vehht), gramatyczne oznaczenia czasów jak i przeczenia takimi formami nie są i dlatego należy zapisywać je poprzedzone znakiem " ' ".
  • 1.5 ) Zasady sprawdzania słów: Extrsanu -> Qsanu -> Asanu -> Nasanu
  • 1.6 ) Można zapisywać numery w ich skróconych formach, ale w takim przypadku zapisujemy te słowa łącznie i tylko ostatnie posiada końcówkę rzeczownika (finaiu u asanu) (np. unu du [11] -> undu)
  • 1.7 ) Można pomijać używanie ekstrasanu przypadków (kaz`i extrasanu), jeżeli przypadek wynika z czasownika.
  • 1.8 ) Nie używa się gramatycznego oznaczenia czasów (gramatiq`i san`u extrasanu) jeżeli zdanie w jawny sposób informuje o czasie wykonania czynności (q.ex.: Hodiav veh'xu en butiqu, p.ex.: Hodiav veh en butiqu)


2) Litery

Od tego momentu każdą literę czyta się w inny sposób, i części z liter nie łączymy z innymi.

Nie łączymy:

  • j + u, użyj i + u
  • K + {u,v}, użyj Q + {u,v}

Brzmienie liter winno pojawić się wkrótce.


Report Page