دوران بعد از عید از زبان ایمان روحی‌پور

دوران بعد از عید از زبان ایمان روحی‌پور

نمایندگی قلم‌چی لاهیجان

• من براى درس خوندنم در ايام عيد خيلى توقع بيشترى داشتم و توى آزمون قلم چى عيد از نتيجه ى آزمونم خيلى راضى نبودم. براى همين بعد از عيد خيلى جدى تر شروع كردم و به برنامه ى مدرسه و قلمچى وابستگيم بيشتر از قبل شد. تقريباً توى كلاسهاى مدرسه هيچ غيبتى نكردم و در همه ى امتحانهايى كه دبيران ميگرفتند شركت ميكردم.

• پدر و مادرم مثل قبل همه جوره از من حمايت ميكردند و خيلى پيگير نتايج آزمون هاى قلمچى يا امتحانات مدرسه م بودند و اگه فراز و نشيبى داشتم تذكر ميدادند.

• به دليل اين كه بعد از عيد واقعاً نبايد وقتى رو از دست داد سعى كردم ساعت خوابم به اندازه باشه و نسبت به قبل كمتر باشه و تقريباً شبها ٦ ساعت ميخوابيدم. البته بعد از عيد اين تغيير رو در برنامه م به وجود آوردم كه بعد از ظهر هم نيم ساعت تا ٤٥ دقيقه ميخوابيدم كه اين كار بهم كمك ميكرد شب ها خيلى خسته نباشم و كيفيت مطالعه م افت نكنه.

• بعد از عيد تقريباً هميشه روند پيشرفت يا ثبات رو داشتم و از نتيجه ى آزمون ها و ترازها راضى بودم.

• از كتاب زرد عمومى استفاده كردم كه ويژگى مثبتش اين بود كه مجموعه سوالات يك كنكور رو در يك درس داشت و اين ديد رو بهم ميداد كه كدوم مباحث بيشتر تكرار شدند و چه تعداد سوال ازشون مياد كه مخصوصاً توى درس هاى عربى و ادبيات خيلى كمكم كرد.

• برخلاف حرف خيلى ها من واقعاً اينطور فكر نميكردم كه بايد تا چه زمانى چه درسى رو تموم كنم و دوره كنم و... حتى تا خود روز كنكور. چون واقعاً معتقد بودم كه چون با برنامه ى درستى پيش رفتم تا زمان كنكور طبيعتاً همه ى درسها به شكل درستى خونده ميشن و بيشتر روى كيفيت خوندنم تمركز داشتم.

• حرفهاى ديگران روى من بى تأثير نبود و طبيعتاً از تشويق شدن خوشحال ميشدم و برعكس. اما تمام سعيم رو ميكردم كه روى عملكردم تأثير منفى نداشته باشه.

• در جلسه اى كه آقاى نباتى براى دوران جمع بندى برگزار كردند شركت كردم و از اين جهت كه براى اين دوران يك ديدِ كلى براى روزهاى مونده به كنكور به من داد واقعاً مفيد بود. همچنين از جدولى كه آقاى نباتى براى چند هفته ى آخر طراحى كردند استفاده كردم كه در برنامه ريزىِ اين دوره خيلى كمكم كرد.