12

12

باغبانی گلدانی


گونه های درختچه زینتی برای استفاده در حیاط منازل کدامند؟ 


درختان گیاهان چوبی تک تنه با ارتفاع بیش از ۷ متر هستند. ریشه درختان برای رشد مطلوب نیاز به خاک بسیار عمیق دارند و بعضا گسترش افقی زیادی دارند که باعث آسیب به پی ساختمانها می شود. همچنین برای رسیدن به شکل نهایی تاج به فضای وسیع و باز نیاز دارند. از این رو توصیه می شود در باغچه های منازل و آپارتمان ها که بعضا در ابعاد کوچک و با خاک کم عمق می باشند نسبت به کاشت درختچه ها اقدام شود.

درختچه ها نیز گیاهان چوبی چند تنه هستند که در آنها نمی توان تنه اصلی را مشخص نمود و چندین شاخه که از سطح زمین بالا می آیند اسکلت اصلی گیاه را تشخیص می دهند. ارتفاع درختچه ها معمولا زیر ۷ متر می باشد و با توجه به گسترش کمتر ریشه ها و نیاز با خاک کم عمق تر و نیز داشتن گلهای زینتی برای کاشت در باغچه های منازل مناسب تر هستند.

از جمله درختچه که مناسب برای کاشت در حیاط منازل هستند در جدول زیر معرفی می گردد:


 

 

کانال تلگرام باغبانی گلدانی

منبع مطلب