12

12

دستهای مهربانی

محمد محمد رضا به بیماری مهلک دوشن(دیفتروزی عضلانی) مبتلاست که در این بیماری ماهیچه های بدن کم کم تخریب شده و در نهایت مرگ فرد را در پی دارد محمد رضا از دو پا فلج شده و نوع بیماری این طفل معصوم به گونه ایست که متاسفانه درمان خاصی نداره و دکترا جواب کردنش و امیدی به زنده بودنش نیست.پدر این فرزند معتاد بوده و وضع روانی خوبی ندارد و خرج منزل را پرداخت نمیکند و مادر کودک با کار کردن خرج خودش و فرزندش را میدهد

 

 

کد مددجو:12