آشفتگی های اجتماعی و سوانح جاده ای

آشفتگی های اجتماعی و سوانح جاده ای

《محسن کهتری》

رتبه ایران در حوادث جاده ای دنیا؛ 89 در میان 90 کشور جهان است .طی 20 سال گذشته نیم میلیون نفر از هموطنان ما جان خود را در این سوانح از دست داده اند.هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن 8درصد تولید ناخالص ملی است و در سال 90 بالغ بر 910 میلیارد تومان بوده که با این پول می توان 78 مدرسه و 1009 کلاس درس ایجاد نمود. علاوه بر عواملی مانند عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ، عوامل حائز اهمیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دراین عارضه نقش مهمی دارند که در رسانه ها کمتر مورد توجه قرار می گیرند . فشارهای اقتصادی و آشفتگی های روحی از جمله این عوامل به شمار می رود . به گزارش سلامت نیوز گسترش آلودگی های صوتی و محیطی ، به هم ریختگی های زمانی ناشی از شلوغی مسیرها ، تنش های عصبی میان افراد جامعه ...باعث افزایش سوانح است اما با این حال نمی توان نقش عوامل مهمی چون ضعف های ساختاری جاده ها ، کمبودهای امکانات امنیتی در حوزه حمل و نقل ، عدم قوانین و فرهنگ مناسب رانندگی را از نظر دور داشت . رانندگانی که قادر به کنترل خشم خود نیستند و همچنین استرس های مالی ، عدم اعتماد به نفس و نداشتن تصمیم گیری محکم منجر به افزایش اینگونه تصادفات و از بین رفتن تعداد زیادی از هموطنانمان شده است.