تن کیلومتر راهی به سوی عدالت و رسیدن به بهره وری

تن کیلومتر راهی به سوی عدالت و رسیدن به بهره وری

پرتال حمل و نقلبه گزارش پرتال حمل و نقل، فرامرز مداح ازمدیران باسابقه در حوزه هوشمندسازی است که در مبحث صدور بارنامه بر حسب تن بر کیلومتر با اشراف اطلاعاتی کامل، با کارگروه این امر به فرمول کامل و دقیقی جهت تعیین نرخ کرایه حمل و نقل کالا رسیدند.قطع به یقین سوالات متعددی نسبت به نحوه رسیدن این فرمول وجود دارد که در مصاحبه ای اختصاصی عضوهیات عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، پاسخگوی ما بودند.

👆🎥مصاحبه پرتال جامع حمل و نقل با فرامز مداح

🔶منبع: پرتال جامع حمل ونقل در تلگرام iranway@

http://portalhamlonaghl.ir/fa/111266