علائم اوليه بارداري

علائم اوليه بارداري
علائم اوليه بارداري

هيچ راهي براي تست زودهنگام بارداري نيست اما چندين علامت اوليه وجود دارد كه مي تواند به صورت بالقوه نشاني از بارداري باشد.

شما حداقل تا دو هفته ديگر پريود نخواهيد شد اما نوعي احساس تهوع داشته و سينه هايتان درد مي كند. آيا ممكن است باردار باشيد؟ اگرچه هيچ راهي براي اطمينان تا زمان انجام آزمايش وجود ندارد اما برخي از علائم اوليه مي توانند نشاني از بارداري باشند.

توجه: هر يك از اين موارد قطعا مي توانند علائمي براي دلايلي ديگر باشند مثلا تهوع ممكن است به خاطر خوردن يك غذاي مانده و حساس شدن سينه ها به خاطر سندروم قبل از قاعدگي باشد. از طرف ديگر، ممكن است باردار باشيد اما هيچ يك از علائم را تجربه نكنيد.

با اين وجود برخي از روي همين علائم حاضرند به درستي قسم بخورند كه سه يا چهار روز است كه باردار هستند. در زير شش علامت كه ممكن است در روزهاي اول بارداري تجربه كنيد آورده شده است.

بسيار احساس خستگي مي كنيد

اين مي تواند متداول ترين عارضه جانبي لقاح باشد. چون حتي در مراحل اوليه هم جنين آمادگي رشد بسيار سريع و تغيير را دارد. گفته ميشود كه شما به جاي دو نفر مي خوابيد.

حالت تهوع داريد

تهوع اولين چيزي است كه بارداران از آن شكايت مي كنند. اگرچه كسي دقيقا نمي دانند كه چرا زنان باردار در روزهاي اوليه بارداري دچار تهوع مي شوند اما علت آن مي تواند تغييرات هورموني باشد كه در اين دوره در بدن اتفاق مي افتد. تهوع نه تنها صبحها بلكه ممكن است عصرها و يا شبها و يا هر زمان ديگري اتفاق بيافتد. اين حالت تهوع اغلب در سه ماهه دوم كمتر ميشود اما هميشه هم اين گونه نيست. در برخي از زنان تا انتهاي بارداري ادامه دارد.

در سينه هايتان احساس سنگيني و يا درد داريد

علت اين نشانه نيز قطعا به هم ريختگي هورموني است. سطح استروژن و پرولاكتين بالا مي رود همه اينها مي توانند ايجاد ناراحتي نمايد. هاله دور سينه هايتان نيز ممكن است شروع به تيره شدن نمايد.

دماي بدن مقدار كمي بالا مي رود

در زمان تخم گذاري دماي بدنتان نيم درجه اي به خاطر افزايش پروژسترون بالاتر مي رود و در زماني كه قاعدگي آغاز ميشود دوباره به حالت اوليه باز مي گردد مگر اينكه به خاطر بارور شدن تخمك آزاد شده پريود نشويد كه در اين صورت پروژسترون و بنابراين دماي بدنتان همچنان بالا مي ماند. شايد اين اختلاف دما آن قدر زياد نباشد كه برايتان محسوس باشد اما اگر قصد بارداري داريد و نموداري روزانه از دماي بدن خود تهيه نماييد (كه دماي بدنتان درست بعد از بيدار شدن از خواب صبح باشد) به احتمال زياد متوجه آن خواهيد شد.

در واقع اگر سعي در بارداري داريد مي توانيد با پيگيري دماي پايه بدن و دانستن زمان تخمك گذاري در زمان مناسب رابطه بهينه داشته باشيد.

كمي لكه بيني داريد

نگذاريد اين لكه بيني شما را نا اميد سازد: چند روز بعد از نزديكي ديدن كمي خون در لباس زير طبيعي است و به اين معنا نيست كه مشكلي وجود دارد. در واقع اين اتفاق در يك سوم زنان در سه ماهه اول بارداري مي افتد و شايد علت آن كاشته شدن تخمك بارور شده در ديواره رحم باشد.

براي خوردن ترشي و بستني و غيره ولع درايد

شايد هم براي ساردين و خردل و يا هر چيزي ديگري كه قبلا هيچ وقت هوس آنها را نمي كرديد. شايد اين به نظر كليشه اي برسد اما در بسياري از زنان اين مورد و يا عكس آن يعني نفرت از غذاهايي كه هميشه مي خوردند گزارش شده است. حتي برخي از زنان باردار دچار مشكلي به نام پيكا ميشوند يعني تمايل شديد به خوردن چيزهايي دارند كه ارزش غذايي ندارند مثل يخ و حتي خاك رس كه مي تواند در نتيجه كم خوني فقر آهن به وجود آمده باشد.