1

1

مهر بانو
بعد از فوت آقا تختی،ثبت احوال به خود اجازه نداد شناسنامه جهان پهلوان تختی را باطل کند تختی زنده است پهلوانان نمیمیرند ۵شهریور زادروز جهان پهلوان تختی اسطوره بزرگ کشتی نماد پهلوانی و معرفت Original Post @#GooglePlus به کانال پلاس نیوز بپیوندید @plus_news