КАРТОШКА ПЎСТИНИ ТОЗАЛАШ УСКУНАСИ

КАРТОШКА ПЎСТИНИ ТОЗАЛАШ УСКУНАСИ

Оборудование для очистки кожуры

КАРТОШКА ПЎСТИНИ ТОЗАЛАШ УСКУНАСИ Ушбу ускуна картошка, лавлаги, олма ва бошқа сабзавотларни пўстини тозалаш учун мўлжалланган. Ускуна тўлиқ зангламайдиган металдан ясалган бўлиб, ундан фойдаланиш жуда осон. 

БАРЧА НАРХЛАР ҚЎШИМЧА ҚИЙМАТ СОЛИҒИСИЗ (НДСсиз) КЎРСАТИЛГАН!