01-2

01-2

هادی طاهری فرد - مشاور مدارس برتر و تیزهوشان -0912828088

استراتژی مشاوران مدرسه در سیستم جدید - قسمت 2 - مسئولیت های والدین


در مقدمه گفتیم که جهت سیستم آموزشی جدید به دانش آموزان کمک می کند تا اهداف و گزینه های خود را در یک زمان مناسب تر تعیین کنند و منظور از هدف دقیقا انتخاب رشته دانشگاهی است. نمونه های زیادی داشتیم از افرادی که رتبه های خوبی در کنکور به دست آورده اند و به دلایلی غیر عاقلانه و بدور از علاقه انتخاب رشته کرده اند، و پس از آن پشیمان شدند. به عنوان مثال، من یک دانش آموز داشتم که در منطقه رتبه 5 را داشت و مهندسی برق دانشگاه شریف را انتخاب کرده بود اما پس از یک سال از انتخابش پشیمان شد و میگفت اصلا علاقه ای به این رشته نداشته و یا دانش آموزی که رتبه 21 بود، به پزشکی رفت و بعد از یک و نیم سال پشیمان شد. متاسفانه موارد زیادی از این قبیل هستند که از رشته تحصیلی خود پشیمان شده اند.

راه حل چیست؟

دوم اینکه دانش آموز انتخاب خود را مشخص کرده و با راهنمایی مشاور سعی به انتخاب بهترین گزینه می کند. دانش آموز باید فرم مخصوص که طراحی شده را داشته باشد و با آن به انتخاب رشته بپردازد.

نقش والدین چیست؟

نقش والدین بسیار مهم و شاید بدون اغراق مهمترین آیتم برای سرنوشت یک دانش آموز باشد. والدین عزیز، شما باید بدانید نقش یک هدایتگر را دارید، نه یک تصمیم گیرنده! گاهی اوقات والدین نظرات خود را به دانش آموز تحمیل میکنند و برای او تصمیم می گیرند. دوست دارند فرزندشان به آنچه آنها نرسیده اند برسند و آرزو های خود را برای آنها دارند، در صورتی که باید دقت که حتی ی

انگشتان یک دست با هم متفاوتند چه رسد به یک انسان با انسان دیگر.

در این میان دانش آموزان عزیز نیز باید توصیه و نصیحت های والدین خود را گوش دهند و این نصایح را در تصمیم گیری های خود دخیل کنند.

دانش آموز دهم و یازدهم = افراد موفق