***

***

استخدام نیوز 

نیازمندیهای استخدامی کشور 9 دی 95 ************************************************

با تفکیک استانی*****************

*کانال رسمی استخدام نیوز**************  

برای مشاهده نیازمندی ها کلیک کنید      

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓                                                                                                              

فارس http://telegra.ph/-12-29-8

همدان http://telegra.ph/-12-29-7

بوشهر http://telegra.ph/-12-29-7

مازندران http://telegra.ph/-12-29-7

↓عضویت در کانال ↓

telegram.me/estekhdam_newss

البرز http://telegra.ph/-12-29-7