©

©


👈 لطفاً حتما این مطلب رو بخونید

خانمی یک قوطی نوشابه گازدار خرید و پس از نوشیدن همان روز مرد کالبد شکافی علت مرگ را لپتوسپیروسیس اعلام کرد. پس از تحقیق مشخص شد که نوشابه را بدون لیوان مصرف کرده و لب و دهان با قوطی تماس داشته و قوطی آلوده به ادرار خشک شده موش ناقل بیماری خطرناک لپتوسپیروسیس بوده ( ادرار موش مواد سمی و خطرناکی دارد که اکثر مردم از آن بی اطلاعند ) توصیه میشود که بخش فوقانی کنسروها قبل از مصرف به دقت شسته شود چرا که عموما در انبارهایی نگهداری میشوند که محل دسترسی این جوندگان هستند.

🔷 دوستان توجه کنند تمام شیشه ها و کنسروها رو حتما با آب و ریکا قبل از مصرف کاملا شستشو نمایید 🔷

به اشتراک بذارید تا دوستان هم مطلع بشن