©

©


میدان تاکسیم

میدان تاکسیم در منطقه بی اوغلو استانبول قرار دارد و جز معروف‌ترین میدان های این شهر است. اطراف این میدان مغازه ها، کافه ها، مراکز فرهنگی، هتل ها، مراکز تفریحی قرار دارد که این باعث شناخته شدن این میدان به عنوان مکان توریستی شده است. سینماها و کافه ها و مراکز تفریحی معمولا آخر هفته به صورت ۲۴ ساعته باز هستند. این مکان در دوره جمهوری به صورت میدان درآمده است و شاهد اتفاقات سیاسی زیادی است در تاکسیم یادمانی به دست پیکر تراشی ایتالیایی ساخته شده است که یادمان برای پیدایش جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ به دنبال جنگ استقلال به دست آمده است در نمای جلوی این یادمان با مصطفی کمال پاشا در لباس فرم نظامی در میان سربازان خود در روزهای جنگ جای گرفته است و در نمای پشت آن آتاتورک با لباس شخصی در کنار عصمت اینونور فوضی پاشا نخست وزیر و وزیر دفاع جمهوری ترکیه دیده می شود.