.:

.:

‌ ‌💠پایگاه اطلاع رسانی قره باغ نیوز

پای صحبت ها ودرد دل های بزرگان و صاحب نظران دیارکهن قره باغ


✅قسمت یازدهم گفتگو با آقای حاج مجید شجاع مرد خستگی ناپذیر