.:

.:

‌ ‌💠پایگاه اطلاع رسانی قره باغ نیوز

پای صحبت ها ودرد دل های بزرگان و صاحب نظران دیارکهن قره باغ


✅قسمت یازدهم گفتگو با آقای حاج مجید شجاع مرد خستگی ناپذیر


🔺بدنبال تصمیم گیری در جلسۀ مورخه 95/1/31 با دعوت از کلیۀ مهندسین داوطلب برای ارئه طرح نقشه های اجرایی از مهندسین طراح مجموعه 5 روستا تنها دو نفر آمادگی خود را برای ارائه نقشه اعلام نمودند لذا مجبور شدیم با همکاری صمیمانه آقای لاهوت مدیر اجرایی از مهندسین دیگر نیز کمک بگیریم لذا تعداد حدوداً 8 نفراز مهندسین داوطلب آماده ارائه طرح گردیدند لذا بعد از مدتی طرح های آماده شده در جلسۀ متشکلۀ مورخه 95/3/5 در کانکس مؤسسه با نصب در دیواره های آن به نمایش گذاشتیم این عمل به مزاق عده ای از دوستان خوش آیند نبود.


🔺 لذا با مطرح کردن مطالب تشنج آفرین جلسه بدون نتیجه پایان یافت در اینجا از ذکر نام بعضی از شرکاء که در مقابل به نظر جمعی و رأی اکثریت اهمیت نمی دادند خودداری میگردد. به هرحال به کمیته محترم مهندسین اختیار تام داده شد که پی گیری های لازم را در مورد طراحی و نهایی نمودن نقشه های اجرایی دنبال کنند که در نهایت با تشکیل جلسات متعدد از طرف مهندسین با تعیین3 نفر داور در دفتر کار آقای مهندس جعفری قالقاچی نقشه اجرایی ارائه شده وسیلۀ آقای مهندس صمدی از مهندسین مشاور (محیط- بنا – اثر)بعنوان بهترین طرح به هیئت امنا ابلاغ شد و در جلسۀ هیئات امنا قرارداد فی مابین آقای صمدی و هیأت امنا به نمایندگی اینجانب بسته شدو مقرر گردید که هزینۀ نقشه های طرح شده بعد از تصویب اعضاء کمیتۀ مهندسین و در رأس آنها آقای دکتر مکاری با اقساط تعیین شده به مهندسین مذکور پرداخت گردد. لازم به یادآوری است که هر مترمربع از نقشه های چهار گانه ترسیمی بمبلغ شصت هزار ریال تعیین شد (سازه – معماری – تأسیسات - برق و مکانیک ) بنده در اینجا دو بند از مفاد صورت جلسۀ تشکیل شده در مورخه 95/5/3 را عیناً یادآوری می نمایم.


🔺مقرر گردید به مهندسین با تمام قدرت اختیار تمام داده شود اعم از انتخاب مهندس وناظر و طراح کلیۀ هزینه ها نسبت به تهیه نقشه اجرایی اقدام و نتیجه را ظرف مدت 10 روز به سمع و نظر هیئت امنای مجتمع مذهبی و فرهنگی پیامبر اعظم (ص) ارومیه رسانده شود و مصوب گردید با امضاء رئیس هیئت امنای مجتمع آخرین تصمیم گیری در خصوص وضعیت طبقات پنجگانه بصورت کتبی به کمیته ابلاغ گردد.برادر شمس کار پرداز محترم مجتمع مذهبی فرهنگی پیامبر اعظم (ص) به علت مشغله کاری از سمت خود استعفاء داد که از طرف هیئت امناء مورد موافقت قرار گرفت.


🔺در جلسۀ منعقده مورخه96/6/2 که اینجانب در آن حضور نداشتم حاضرین در جلسه مصوبات جلسۀ مورخه 95/5/3 رابررسی نموده و به جای آقای شمس آقای شیدایی را به سمت کار پرداز منصوب کرده بود و مقرر گردیده بود که دور محل زمین را با همکاری مؤسسۀ امین پنس کشی نمایند در جلسۀ مورخه 95/6/8 برادر حجت آقامحمدپور مسئول کمیته فنی نتیجۀ جلسۀ مهندسین را به اطلاع حاضرین رساند و تغییرات نقشه اجرایی را یک به یک توضیح دادند. و اعلام نمودند در مورخه95/6/14 کد نهایی خاک برداری وسیلۀ مهندس صمدی اعلام می گردد و نهایتاً اظهار داشتند از همین فردا هیئت امناء می تواند تا تعیین کد نهایی عمل خاک برداری را تا عمق 2 متر می توانند انجام دهند و مقرر گردید یک سرپرست کارگاه به کمیته مهندسین معرفی گردد تا شروع فصل سرما عملیات ساختمانی آغاز گردد و در همان جلسه قرار داد فی مابین که قبلاً تهیه و آماده شده بود. 


🔺در یک جلد هفت صفحه ای میان آقای مهندس صمدی از یک طرف و اینجانب به نمایندگی هیئت امنای مرکزی امضاء گردید. در مراحل بعدی که قبلاً آزمایش خاک آب وسیلۀ آقایان مهندس بهادری و مهندس قابچیلو بصورت رایگان بمبلغ 20 میلیون تومان انجام یافته بود در بررسی بعدی آقای مهندس صمدی اظهار داشتند که تا عمق 5 متری باید عمل خاک برداری صورت پذیرد در این میان در مورد خاک برداری در بین هیئت امناء اختلاف نظرهایی به وجود آمد و نهایتاً آقای صمدی با اکراه عمق 4 متری را اعلام داشتند وعواقب بعدی آن را به عهده هیئت واگذار نمودند خلاصه سرتان را بدرد نیاورم جلسات همینطوری پشت سرهم برگزار می شد.تا اینکه در جلسۀ مورخه 95/6/24 بعلت مسافرت اینجانب به کر بلا حاضرین در جلسه تصمیم گرفته بودند که از حساب دفترچه مشترک پنجگانه تا نیمه اول سال 95 به پایان نرسیده مبلغ یکصدو پنجاه میلیون تومان به حساب دایره زکات کمیته امداد واریز نموده تا از کمک بلاعوض آن در نیمه دوم سال 95 بهرمند شویم و از اهم مصوبه های آن که می بایست با حضور کمیته فنی نهایی کردن کد خاکبرداری و گزارش آنها بود متأسفانه با عدم حضور کمیتۀ فنی انجام نگرفته بود.