©

©


بخش ایمونولوژی و سرولوژی

با تجهیز بخش ایمونولوژی با دستگاه Alegria کمپانی ORGENTEC آلمان با تکنولوژی SMC و Random Access انجام بیش از 130 نوع تست متنوع در تشخیص انواع مختلف پانل بیماریهای اتوایمیون و عفونی را امکان پذیر گردانیده است.