©

©


بخش هورمون شناسی

با بهره گیری از دستگاه الکتروکمی لومینسانس e411 شرکت Roche آلمان که در نوع خود توانمندترین دستگاه با اختصاصیت و تکرارپذیری بالا می باشد، قابلیت انجام تست های هورمونی، تومور مارکرها و ... را مهیا نموده است.