©

©


بخش های فنی آزمایشگاه مدیکا

بخش بیوشیمی

در این بخش با استفاده های روز دنیا مانند Hitachi ژاپن و الکترولیت آنالایزر Easy Lite شرکت MEDICA آمریکا با کنترل کیفی روزانه، جواب هایی با دقت و صحت بالا در اختیار مراجعین محترم قرار می دهد.