...

...

Зентропа Україна

Звичне слово «сучасний» є дуже красномовним і означає особливий модус буття життєвих явищ, при якому вони су-часні, тобто постійно змінюються з плином часу, не маючи в собі власного сталого змісту, будучи по суті своїй ситуативними і ефемерними, а значить, і руйнівними по відношенню до універсалій людського буття (оскільки вони, до того ж, практично заперечують такі). Бути «сучасним» - значить бути су-часним, тобто не мати в собі нічого незмінного і тому по-справжньому справжнього, але лише безперервно мімікрувати і пристосовуватися до «вимог дня» і примх моди. Сучасна цивілізація, створена Заходом, яка агресивно завойовує решту світу, - це цивілізація погоні за «сьогоднішнім днем» і заперечення всього нескороминущого, вічного.


Сучасна цивілізація вириває людину з безпосередньої вбудованості в природні цикли, зводячи нанівець його контакт з «буттям», замикаючи його, немов у екзистенціальній в'язниці, в сфері ефемерної реальності всередині світу міжлюдських умовностей. Вона з самого початку заснована на протиприродньому в усіх відношеннях прагненні до надмірного споживання ресурсів і надмірного комфорту, що з неминучістю швидко призводить до психо-фізіологічної та моральної деградації людини. Ця тенденція досягає свого повного вираження в «постіндустріальному» світі, де циркулюють величезні потоки штучної інформації, які лише засмічують людську свідомість, що втрачає здатність до самостійного мислення і цілісного, осмисленого погляду на світ і самого себе. Потреби посттрадиційного суспільства швидко стандартизують весь світ в один урбанізований мегакомплекс. Так створюється замкнутий і безглуздий світ штучного людського буття, в якому абсолютно домінують штучні види діяльності та штучні потреби, зовсім надлишкові по відношенню до базових процесів духовного і фізичного відтворення людини. 


Тотальний тиск цього середовища формує наймасовіший тип людини як ненаситного егоцентричного споживача - і протистояти цьому примусовому впливу надзвичайно важко, адже альтернативні цивілізаційні моделі життя практично знищені і відродити їх в індивідуальному житті можна лише надзвичайних вольовим зусиллям, подвигом.


#цитати@zentropa_ukr