ตู้ที่มีไว้ใส่เสื้อผ้าเหล็ก

ตู้ที่มีไว้ใส่เสื้อผ้าเหล็ก


และก็บริเวณรอบๆ ราคาดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นใดก็ได้ ปริมาณ 2 ชิ้นขึ้นไป สามารถติดต่อทีมงานเพื่อไต่ถามส่วนลดพิเศษ

http://www.iconic-office.com/product-category/all/filing-cabinet/steel-cabinet/drawer-filing-cabinets/

ตู้เอกสารไม้