گزارش دوم از پارس جنوبی

گزارش دوم از پارس جنوبی

ماهی سیاه


گزارش دوم از #پارس_جنوبی #عسلویه


ملاقات با تعدادی از کارگران بازداشت‌شده در پارس جنوبی

مشاهدات:


۱-روند آزادسازی کارگران در گروه‌های چند نفره صورت می‌گیرد؛ مثلا روزی پنج نفر که به نسبت آزادی‌ها تعدادی دیگر نیز بازداشت می‌کنند.


۲- در کارگران به واسطه تهدیدهای بازجو ترس از صحبت کردن در مورد دوره‌ی بازداشت مشهود است‌


۳- کارگران به واسطه‌ی وثیقه فیش حقوقی به صورت موقت آزاد شده‌اند و در صورت صدور دستور نیز باید به یگان بازداشت‌کننده و دادگاه مراجعه نمایند.


۴- کارگران پس از آزاد شدن تا هم اکنون به علت عدم اجازه ورود واحد حراست پتروشیمی‌ها نتوانسته‌اند در محل کار خود حاضر شوند. تعدادی به محل زندگی خود بازگشته و تعدادی نیز به صورت بلاتکلیف در خوابگاه حضور دارند.


۵- آثار ضرب و شتم در بدن کرگران مشهود می‌باشد که به دلیل تحت فشار گرفتن (ترس) از سوی نیروهای سرکوب از گرفتن عکس و مستندسازی خودداری می‌کنند.


۶-تعداد کارگران بازداشت شده بالغ بر ۱۵۰ و پنجاه نفر می‌باشد که در زندان مرکزی بوشهر نگهداری میشوند.


۷- روزانه پتروشیمی‌های مختلف مورد تهاجم نیروهای سرکوب در پوششحراست قرار می‌گيرند که ادامه روند بازداشت کارگران تا هم اکنون نیز ادامه داشته است.

مورخ بیست و پنج مهرماه هزار و چهارصد و یک

پارس جنوبی 

عسلویه


@Blackfishvoice1


Report Page