گزارش اختصاصی نشریه گام از اتفاقات جاری در خوزستان

گزارش اختصاصی نشریه گام از اتفاقات جاری در خوزستان

گزارش-گام


گزارش

گزارش اختصاصی نشریه گام از اتفاقات جاری در خوزستان

کارگر سر نان زن و بچه‌اش معامله نمی‌کند

«باید جلوی اعتراض هراسی ایستاد!»


به گزارش نشریه‌ی گام،موج گسترده‌ی بازداشت‌ها در استان خوزستان شدت گرفته؛ تاکنون بیش از 600 نفر دستگیر شده اند که در میان اسامی منتشر شده، زنان و مردان سال‌مند و نوجوانان نیز بی نسیب نماندند! دولت بهانه را تحرک‌های گروهک «الاحواز» در این استان می‌داند.این درصورتی‌‌ست که داعش نیز مسئولیت این عملیات نظامی را بر عهده گفته است. بنا به گفته‌ی شاهدانی که درگیر با این سرکوب شدید و وسیع هستند؛ حاکمیت به‌نام «امنیت» و به‌ بهانه اقدام کور مسلحانه در اهواز شکاف مذهبی و قومی ایجاد می‌کند.بنا بر اظهارات یکی از فعالان کارگری در اهواز،«این‌ها فضا را قومی و مذهبی می‌کنند و صف‌بندی مذهبی ایجاد می‌کنند».

رعب و وحشت از سوی حاکمیت نظام سرمایه در استان خوزستان در حالی ایجاد می‌شود و اختناق را تحمیل می‌کند که از سال‌ها پیش دست «سلفی‌ها» و تندروهای مذهبی در تبلیغ اندیشه‌های ارتجاعی باز بوده، و آزادانه در میان جوانان در استان‌های مرز غربی و استان‌های جنوبی کشور یارگیری می‌کردند. در صورتی‌که مردم محروم در کردستان با کولبری گذران زندگی می‌کنند و کارگران در شهرهای جنوبی کشور ماه‌ها حقوق نمی‌گیرند؛ با شلاق و زندان و مرگ روبه شدند و هستند! به گفته‌ی این فعال کارگری، «عرصه برای فعالیت‌های مذهبی و دسته‌جات آنان در خوزستان باز بوده،سلفی‌ها آزاد بودند تا امروز و این در حالی‌ست که نیروهای سکولار و فعالان کارگری مدام سرکوب می‌شوند».

البته بورژوازی و دولت‌های مدافع آن، برای عقب راندن مطالبات طبقه‌ی کارگر فقط از ابزار سرکوب استفاده نمی‌کنند؛ با ایجاد مرزهای واهی و تولید توهمات «فرهنگی» و ایدئولوژیک در میان صفوف طبقه‌ی کارگر تفرقه ایجاد می‌کنند. آنچه روشن است، بورژوازی از قدرت اتحاد و یک‌پارچگی طبقه‌ی کارگر آگاه است و با هرگونه فعالیت مستقل از دایره‌ی قدرت نظام سرمایه‌داری به شدت واکنش نشان می‌دهد؛ در نتیجه با سرکوب و اختناق، تلاش می‌کند از رزمندگی کارگران بکاهد و با تفرقه افکنی مسیر جدال طبقاتی را به بی راهه بکشاند. فعالان کارگری در استان خوزستان نیز بر این باورند که حکومت بورژوازی از این اقدام جریان‌های جنایی بهره‌ی لازم را برده است؛ چرا که «دولت در اهواز و دیگر شهرهای استان با سلفی‌ها مشکل خاصی نداشته ولی با فعالان مستقل برخورد شده». این رفتار بورژوازی و حاکمیت سیاسی‌اش اصلا متناقض نیست! واضح است که بورژوازی و دولت‌ حامی آن «دست این جریان‌ها را برای تحرک باز می‌گذارند که در حقیقت جلوی صفوف متشکل مردم بی‌حقوق منطقه را بگیرند».

معیشت اسف‌بار که مزدبگیران را جان به لب رسانده و خطر تلاشی اجتماعی که جامعه را تهدید می‌کند، نتیجه‌ی یک عمر تازاندن نظام سود محور است.سیستمی که بر اساس استثمار انسان‌ها و بی‌حقوقی بنا شده، امروز با بحران اقتصادی عمیق و ناتوانی سیاسی دست به گریبان‌ست. بورژوازی ایران در حال غرق شدن است و برای خلاصی از مرگ، از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود. امروز به بهانه‌ی «ترور» عرصه را برای کارگران و نیروهای سکولار تنگ می‌کند، فردا در جایی دیگر به بهانه گسترش «تولیدات ملی» کولبران را می‌کشد!

این اقدام کور مسلحانه و در پی‌ آن داغ کردن تنور ناسیونالیستی از سوی حکومت، صف‌بندی بورژوازی در برابر قدرت هم‌بستگی طبقه‌ی کارگر است. نمایندگان و فعالان کارگری در استان خوزستان بر این باورند که «اگر این اتفاقات رخ نمی‌داد، وسعت اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در منطقه وسیع‌تر می‌شد» و کل این اتفاقات سریالی «باعث اعتراض هراسی شده است.»

فعال کارگری در اهواز در این راستا تاکید کرد که «اما کارگر سر نان زن و بچه‌اش معامله نمی‌کند و به هر صورت باید جلوی این تفرقه اندازی‌ها گرفته شود».

به گزارش «گام» راه‌حل نمایندگان و فعالان کارگری در استان خوزستان، برای مقابله با هجوم بی امان بورژوازی و حکومتش به معیشت، امنیت و آسایش مردم محروم منطقه و کارگران استان، ایجاد سازمان‌های توده‌ای و منطقه‌ای است.

شرایط کنونی در خوزستان در حالی به مردم این استان تحمیل می‌شود، که در اعتراض‌ها و اعتصاب‌های اخیر، نمایندگان و فعالان کارگری، شوراهای کارگری و مردمی را به عنوان راه مقابله با یورش بورژوازی می‌دانند. در این راستا فعال کارگری در اهواز تاکید کرد: «این مشکلات فقط صنفی نیستند و مربوط به امور زندگی در جامعه هستند. پس نباید شوراها به کارخانه‌ها محدود شوند و در محلات هم باید گسترش داده شوند».

به گزارش گام، کارگران پیشرو و فعالان رادیکال در این استان راه گذار از این شرایط به نفع مزدبگیران را دخالت‌گری آنان و خانواده‌هایشان در امور زندگی، و ایجاد پلاتفرم شوراها در جغرافیاهای متعدد می‌دانند؛ «کمیته‌های اقتصادی و مجامع عمومی مردمی در محله‌ها می‌توانند نیازهای مستقیم اقتصادی و سیاسی را رفع کنند و قدرت طبقه‌ی کارگر را به بورژوازی تحمیل کنند».

9 آبان 1397

منتشر شده در نشریه گام

https://t.me/gam1395