گردشگری چیسـت؟

گردشگری چیسـت؟


اگرچه بسیاری از ما در مقطعی از زندگی‌مان «گردشگر» بوده‌ایم، اما تعریف گردشگری در واقع می‌تواند دشوار باشد. گردشگری به فعالیت های افرادی گفته می شود که برای گذراندن اوقات فراغت، کسب و کار یا اهداف دیگر به مکان هایی خارج از محیط معمول خود سفر می کنند و در آن اقامت می کنند مانند تور دبی تا بیش از یک سال متوالی نباشد.

گردشگری یک صنعت پویا و رقابتی است که مستلزم توانایی سازگاری دائم با نیازها و خواسته های در حال تغییر مشتریان است، زیرا رضایت، ایمنی و لذت مشتری به ویژه مورد توجه کسب و کارهای گردشگری است