کیف گابریل شنل

کیف گابریل شنل

مجله زیبایی بهرو
کمپین تبلیغاتی شنل با حضور کریستن استوراترت
گابریل شنل نام موسس برند شنل است.

تهیه شده توسط مجله زیبایی بهرو