چگونه میزبانی شایسته در تالار عروسی باشی

چگونه میزبانی شایسته در تالار عروسی باشی

mkamaliهر مقدار که تالار عروسی و مراسم شما پر خرج و پر زرق و برق باشد، اگر نوع پذیرایی، استقبال از میهمانان و مدیریت مراسم به درستی انجام نشود این موضوع به چشم میهمانان شما نخواهد آمد. این مسئله دیگر بر کسی پوشیده نیست که روش ایستادن به صورت خطی برای استقبال از مهمانان منسوخ شده است. با این حال استقبال گرم و از مهمانان که درواقع دوستان و آشنایان خود شما هستند را نباید نادیده گرفت.به جای ایستادن بر در تالار یا جایی که مراسم برگزار می شود می توان روش های بهتری را جایگزین کرد تا بتوانید از مهمانان خود به گرمی استقبال کنید.

یک مهمانی خوش آمد گویی برگزار کنید

مهمانی های خوش آمد گویی یک روش بسیار مناسب است تا هم اعضای خانواده و اقوام طرفین بیشتر با هم آشنا شوند و هم از کارهای زمان بر مثل معرفی کردن در طول مراسم اصلی اجتناب شود.این مهمانی می تواند در منزل هر یک از خانواده ها یا در یک کافه برگزار شود. تنها شرط حضور هم این است که مهمانان بتوانند با یکدیگر گرم بگیرند! با این کار می توانید وقت بیشتری برای صحبت کردن در مورد ازدواجتان به هرکدام از مهمانان اختصاص دهید.

هنگام سرو شام بر سر میزها حاضر شوید

معمول ترین روش خوش آمد گویی به مهمانان حضور عروس و داماد بر سر هریک از میزها در طول سرو شام است.بعضی از زوج ها میز های تالار را تقسیم بندی می کنند. در حین این که یکی از آن ها در بخشی از سالن مشغول خوشامد گویی است، دیگری همین وظیفه را در بخش دیگر به عهده دارد.