هفتۀ بعد چه خبره؟

هفتۀ بعد چه خبره؟

SocioMedia


ملاحظات:

بهتر است تا ساعت 22 جمعۀ هرهفته پوستر برنامه‌تان را ارسال کنید تا در لیست قرار بگیرد. در طول هفته نیز می‌توانید پوسترها را برای ما ارسال کنید.

این را هم بدانید که اگرچه این پُست در طول هفته بروزرسانی می‌شود؛ ولی مجدداً در کانال بازنشر نمی‌گردد. از این نظر، شانس دیده شدن پوسترهایی که در طول هفته به پُست اضافه می‌شوند، کاهش می‌یابد.

آدرس کانال:

https://t.me/sociomedia

برای افزودن پوستر برنامه و نشست موردنظر خود با این اکانت در ارتباط باشید:

https://t.me/SociomediaAdmin


از شنبه 9 آذر تا جمعه 15 آذر

------------------------

توجّه:

با اعلام خبر تعطیلی دانشگاه‌ها و تمامی مراکز آموزش عالی در سطح شهر تهران به علّت آلودگی هوا، به احتمال زیاد برنامه‌های روز شنبه 9 آذر در این مکان‌ها به تاریخ دیگری موکول خواهد شد.


-----------------------


توجّه:

با اعلام خبر تعطیلی دانشگاه‌ها و تمامی مراکز آموزش عالی در سطح شهر تهران به علّت آلودگی هوا، به احتمال زیاد برنامه‌های روز شنبه 9 آذر در این مکان‌ها به تاریخ دیگری موکول خواهد شد.

-------------------------------------------------