هفتۀ بعد چه خبره؟

هفتۀ بعد چه خبره؟

SocioMedia

ملاحظات:

بهتر است تا ساعت 22 جمعۀ هرهفته پوستر برنامه‌تان را ارسال کنید تا در لیست قرار بگیرد. در طول هفته نیز می‌توانید پوسترها را برای ما ارسال کنید.

این را هم بدانید که اگرچه این پُست در طول هفته بروزرسانی می‌شود؛ ولی مجدداً در کانال بازنشر نمی‌گردد. از این نظر، شانس دیده شدن پوسترهایی که در طول هفته به پُست اضافه می‌شوند، کاهش می‌یابد.

آدرس کانال:

https://t.me/sociomedia

برای افزودن پوستر برنامه و نشست موردنظر خود با این اکانت در ارتباط باشید:

https://t.me/SociomediaAdmin


از شنبه 3 اسفند تا جمعه 9 اسفند

***

لغو نشست های انجمن جامعه شناسی ایران تا تاریخ 16 اسفندماه 98

***

بسیاری از نشست‌های این هفته و هفته‌های آتی به دلیل شیوع بیماری کرونا و حفاظت از سلامتی شهروندان لغو شدند.
***

لغو نشست های انجمن جامعه شناسی ایران تا تاریخ 16 اسفندماه 98

***