نحوه تانل‌زدن بین سرور ایران و سرور خارج

نحوه تانل‌زدن بین سرور ایران و سرور خارج

ircf.space

سلام

تانل بین دو سرور ایران و خارج موضوع تازه‌ای نیست، اما با توجه به شرایط فعلی اینترنت کشور همچنان میتونه به‌عنوان یک گزینه برای مصارف شخصی و محدود مورد استفاده قرار بگیره.

وب‌سایت‌های فروش سرور مجازی ایران زیادن، اما موردی‌رو پیشنهاد نمیدم؛ خیلی‌از این‌سرویس‌دهنده‌ها که در نتایج پایین‌تر جستجو قابل یافتنن، آی‌پی‌های تمیزی دارن!


اگر قصد دارین سراغ تانل برین، باید توسط Putty یا Termius وارد سرور ایران شده و دستور زیر رو اجرا کنین:

sysctl net.ipv4.ip_forward=1

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination 1.1.1.1

iptables -t nat -A PREROUTING -j DNAT --to-destination 2.2.2.2

iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE


نکته: آی‌‌پی 1.1.1.1 باید به آی‌پی سرور ایران شما و 2.2.2.2 به آی‌پی سرور خارج شما که پنل X-UI روش نصبه تغییر کنه.

اگر بعد از اجرای این‌قطعه‌کد متوجه شدین که iptables روی سرور نصب نیست، یکبار کد زیر رو زده و مجدد بعد از نصب، کد فوق رو اجرا کنین
sudo apt-get install iptables


همچنین در پایان کار توصیه میشه کد زیر رو اجرا کنین :

wget -N --no-check-certificate https://github.com/teddysun/across/raw/master/bbr.sh && chmod +x bbr.sh && bash bbr.sh


نکته اول : بعد از پایان کار، توی کانفیگ v2ray خودتون باید به جای آی‌پی سرور خارج، آی‌پی سرور ایران رو قرار بدید. همین.

نکته دوم : من روی ابونتو 22 مراحل رو طی کردم، اما روی نسخه‌های پایین‌تر هم مشکلی نیست

نکته سوم : شرط کارکرد این روش تمیزبودن آی‌پی سرور ایران شماست

نکته چهارم : اسکریپت نامیزون شانس زودتر مسدود شدن سرور ایران شمارو کاهش میده (+)


اینترنت برای همه، یا هیچ‌کس

ircf.space

Report Page