نامه به وزیر امنیت کانادا: کمپین دروغ پردازی و افترا امنیت فعالین ایرانی-کانادایی را بخطر انداخته است

نامه به وزیر امنیت کانادا: کمپین دروغ پردازی و افترا امنیت فعالین ایرانی-کانادایی را بخطر انداخته است

کنگره ایرانیان کانادا


جناب رالف گودل وزیرمحترم امنیت عمومی کانادا


هدف از نگارش این نامه، اعلام نگرانی در مورد به جریان افتادن کمپین خطرناکی است که بر علیه سازمان ما، کنگره ایرانیان کانادا، و علیه فعالین طرفدار صلح در جامعه ایرانیان کانادا به راه افتاده است. این جریان نه تنها اقدام به دروغ پراکنی در مورد اعضای جامعه ایرانی کانادایی و کنگره ایرانیان کانادا می نماید، بلکه بانیان آن با طرح اتهامات بی اساس و بدنام سازی، ایمنی و امنیت فعالین ایرانی کانادایی را در معرض خطر قرار می دهند.

در آخرین اقدامشان، سازمان دهندگان این جریان دروغ پرداز نامه ای به جناب نخست وزیر ترودو و رهبران احزاب مخالف ارسال نمودند تا با تکرار اظهاراتی غیرواقعی، اقدام به مخدوش کردن اعتبار کنگره ایرانیان کانادا نمایند. در این نامه، اینان  کنگره ایرانیان کانادا را که سازمان غیرانتفاعی کانادایی و داوطلبانه است به وابستگی به نهادهای دولتی کشور ایران و لابی برای دولت ایران متهم نموده اند. این اتهامات و دروغ پراکنی ها بدون ارائه هیچ مدرکی صورت گرفته است و ما این ادعاهای بی اساس و نادرست را قویا رد و محکوم می کنیم.

ضمنا، دلایلی موجود است که نشان می دهد این جریان از خارج از کانادا منشا گرفته و هدایت می شود. اصل نامه آنان نخستین بار در وبسایت یک سخنران موسوم به "امام توحیدی" در استرالیا منتشر شده است. رسانه های استرالیا بطور گسترده ای در مورد پیشینه سوال برانگیز این فرد محمد توحیدی (که خود را "امام توحیدی" مینامد) و ارتباطات وی با افراد تندرو گزارش داده اند.

متاسفانه، اتهامات بی اساس مطرح شده توسط این جریان بطور مداوم از طریق نشریه محلی "شهروند" پخش میشود و کسانی چون سناتور محافظه کار لیندا فرام و نماینده محافظه کار اوتول این اتهامات رابه ابزاری برای حمله به دولت ترودو و سیاست تجدید روابط سازنده با ایران (که از سوی حزب لیبرال اعلام شده) تبدیل کردند. این دو سیاستمدار نیز،علیرغم پیگیری رسمی سازمان ما، دلیل و مدرکی برای این ادعاهای بی پایه خود علیه جامعه ایرانی-کانادایی ارائه ننمودند. طرح اینگونه اتهامات و تکرار و ارجاع ناشیانه به آنها توسط دو سیاستمدار کانادایی موجب خسارت جدی به جامعه ایرانیان کانادا در زمانه ای است که تنفر و نژادپرستی رو به فزونی گرفته است.

اطلاعات نادرستی که این جریان دروغ پرداز پخش نموده است موجب تاسف و نگرانی اعضا، فعالان و داوطلبان کنگره ایرانیان کانادا گردیده است و زمینه ساز تهدید علیه آنان به صورت حمله و خشونت کلامی و تهدید حضوری یا تهدید از طریق شبکه های اجتماعی گشته است.

ما از وزارتخانه متبوع شما و نهادهای امنیتی و مجری قانون در آن وزارتخانه درخواست داریم تا در اسرع وقت فعالیتهای افراد درگیر در این جریان دروغ پرداز را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند. بطور خاص، ما خواهشمندیم نقش شهروند استرالیایی "محمد توحیدی" (معروف به "امام توحیدی") در راه اندازی این جریان دروغ پرداز و تهدیدکننده علیه سازمان ما و جامعه ایرانیان کانادا مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

به پیوست، متن نامه منتشر شده مذکور و اسامی امضاکنندگان آن که سازمان دهندگان این جریان علیه کنگره ایرانیان کانادا و فعالین صلح طلب جامعه ایرانیان کانادا هستند ارسال می شود.  ما آماده همکاری کامل با آن سازمان یا هر نهاد امنیتی کانادا در پاسخگویی به سوالات احتمالی و ارائه مدارک و شواهد در مورد افراد درگیر در این جریان دروغ پرداز هستیم.

ما به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی کانادایی، خود را ملزم به دفاع از حقوق اعضای جامعه خود بر مبنای منشور حقوق و آزادی های کانادا می دانیم. ما از حق خود برای ابراز و ارائه نقطه نظراتمان در مورد سیاستهای کانادای عزیزمان دفاع خواهیم نمود و اجازه نخواهیم داد یک جریان تندرو و دروغ پرداز صدای جامعه ما را خاموش سازد.


با کمال احترام،

سوده قاسمی

رئیس کنگره ایرانیان کانادا


رونوشت:

- جناب آقای جاستین ترودو نخست وزیر محترم کانادا

- جناب آقای اندرو شیر، رهبر محترم حزب محافظه کا

- جناب آقای جگمیت سینگ ، رهبر محترم حزب دموکراتیک نوین

- سرکار خانم الیزابت می، رهبر محترم حزب سبز

- جناب آقای پیتر هاردر، سناتور محترم

- جناب آقای یان پائوو، سناتور محترم

- جناب آقای لاری اسمیت، سناتور محترم

- جناب آقای علی احساسی، نماینده محترم مجلس

- جناب آقای مجید جوهری، نماینده محترم مجلس

- سناتور لیندا فرام

- جناب آقای ارین اوتول، نماینده محترم مجلس

- جناب آقای گارنت جنس، نماینده محترم مجلس

- مجله شهروند