منافع ملی ایران، حقوق بشر ، راه سوم در مناقشه دولت دست راستی اسرائیل و شبه نظامیان حماس

منافع ملی ایران، حقوق بشر ، راه سوم در مناقشه دولت دست راستی اسرائیل و شبه نظامیان حماس

کوروش پارسا- عضو اندیشکده جمهوری خواهان سکولار دمکرات

ورژن دوم


ده نکته در ارتباط با مناقشه اخیر اسرائیل فلسطین در خاورمیانه 


 1. حمله وحشیانه و وحشت افکنانه حماس که عمدا غیر نظامیان را قتل عام کرد، محکوم است، این حمله ماهیت تروریستی حرکت های حماس را به نمایش می کذارد، بوی تعفن نگاه دکرستیزانه انواع و اقسام بنیادکرایی اسلامی دوباره فضا را پر‌کرد.

 2. تقابل انتقام جویانه اسرائیل در این مورد و ادامه تز مجازات جمعی ساکنین غزه زیر لوای مبارزه با حماس، همیشه منجر به جنایت علیه بشریت و کشتار کودکان و افراد غیر نظامی در غزه شده است، این حرکت نیز ماهیتا وحشت افکنانه، ضد انسانی و نقض کنوانسیون های مربوط به جنگ است، 

 3. جنگ بطور عام محکوم است سیاست جنگی و‌نگاه نظامی امنیتی هر دو طرف و چه بسا سه طرف (حماس، اسرائیل- حکومت اسلامی) شکست خورده است و عملا هزینه های زیادی را به مردم ایران، مردم فلسطین ‌‌و مردم اسرائیل تحمیل کرده است، تنها راه حل تشکیل دو دولت و صلح عادلانه است، جنگ بسیار راحت‌تر از صلح است و بر مبنای احساسات توده ها پرواز میکند، احساساتی که زمینه ساز جنایت علیه بشریت می شوند، 

 4. سیاست تداوم شهرک سازی و برخورد سنگین دستانه و در عمل بالا دستانه نسبت فلسطینی ها و بخصوص مردمان غزه و راه حل نظامی امنیتی دولت دست راستی اسرائیل عملا شکست خورده است، حفره امنیتی که منجر به حمله وحشیانه حماس شد، شکست سیاست امنیتی نظامی دولت دست راستی نتنیاهو ( بقول خرازی: سیاست همزیستی خشونت امیز) را نمایش میدهد، مردم اسرائیل باید سیاست مداران صلح طلب خود را پیدا کنند و راه اسحاق رابین را دوباره امتحان کنند و به نتیجه برسانند، 

 5. در حالی که صلح ابراهیم برای گسترش صلح در منطقه مثبت است، بدون راه حل منطقی برای مشکل فلسطین، صلح ابراهیم نمیتواند به یک صلح پایدار منجر شود، موفقیت نسبی صلح ابراهیم شکست سیاستهای حکومت اسلامی را در منطقه بطور بارز نشان میدهد، سیاستهای حکومت اسلامی دلیل عمده موفقیت اسرائیل در این زمینه است، 

 6. تز نابودی اسرائیل که توسط حکومت اسلامی که محور “جبهه مقاومت” توخالی (ببر سبز کاغذی اسلامی”، بر ضرر منافع ملی ایران و ایجاد صلحذعادلانه در مناقشه اسرائیل فلسطین است، هزینه این سیاست که آینه سیاست راست افراطی در اسرائیل است، برای منطقه ‌‌و مردم ایران بسیار سنگین بوده است، رهبر جمهوری اسلامی بطور تمام قد طرفدار نابودی اسرائیل و توانمند کردن حماس و جهاد اسلامی از همه لحاظ بوده است، منافع ما مردم ایران و همچنین منافع جنبش زن زندگی آزادی که دمکراسی محور و برابر طلب است در رد سیاست وحشت افکنی در منطقه و نابودی کشورها یا دولت ها میباشد، منافع ملی ما ایرانیان در همزیستی مسالمت امیز و صلح می باشد، بر بستر صلح و امنیت، میتوان توسعه پایدار، رشد اقتصادی و رفاه داشت، سیاستهای امنیتی محور و توسعه طلبانه حکومت اسلامی دقیقا منجر به توقف توسعه پایدار در ایران شده است، منابع ملی ایران در چند دهه گذشته صرف توسعه “جبهه مقاومت” یعنی امپراطوری توخالی شیعی هزینه شده است و دقیقا عامل بدبختی و فقر مطلق در بخش بزرگی از حامعه است، بی جهت نیست که مردم ضد هر آنچه که حکومت طرفدار ان است می‌شوند، 

 7. غزه تبدیل به یک زندان بزرگ شده است، شکست سیاستهای راست افراطی بیشتر در این زمینه نمایان است، زندگی در غزه و فقر سنگین و سرکوب دائم آرزوهای ملی و استقلال طلبانه و ضد اشغال تبدیل به تسلط گفتمان افراطی اسلامی شده است، شرایط زندگی در غزه شرایط افراطی را تقویت می کند، راست افراطی در اسرائیل توان جواب دادن به این مشکلات بنیادی را از هر لحاظ ندارد، وی خود را فاتح جنگ میداند و سیادت نظامی خود را دلیل حقانیت خود می داند، با منطق قدرت و نه منطق انسانی و حقوق برابر انسان‌ها می اندیشد، نگاهی که خود را برتر میبیند هرگز توان صلح عادلانه را ندارد، در مقابل بنیادگرایی اسلامی هم غیر خودی ها را کهتر میداند و نتیجه این فلسفه را هم در برخورد حکومت اسلامی با مخالفان دیده ایم یا در برخورد داعشی ها و طالبان با غیر مسلمانان و کمتر مسلمانان دیده ایم، بنظر من هیچ قومی و دینی برتر نیست، تا زمانی برابری انسان‌ها و حقوق بشر در طرفین پذیرفته نشود یا نگاه های افراطی ایزوله نشوند، به صلح پایدار نمیرسیم، 

 8. برای قدرتهای بزرگ بخصوص امریکا، اجرایی کردن صلح عادلانه و تحقق صلح عادلانه نیازمند یک وساطت متوازن و غیر جانبدارانه است، با اینکه دولت‌های دمکرات مخالف شهرک سازی هستند ولی عملا بخاطر تعهد پایه ای امریکا به امنیت اسرائیل و افکار عمومی در امریکا ظرفیت صلح سازی کمتری را دارند، بحث سر مار هم در امریکا از این جهت مهم است که بدون دلیل فرماندهی حرکت توسط حکومت اسلامی (تز سر مار) طبعا امریکا توجیه عملیات نظامی بر علیه حکومت اسلامی نمی تواند داشته باشد، حمایت تمام قد حکومت اسلامی دراین مورد محرز است ولی به نظر نمی رسد حکومت اسلامی دستور دهنده این حمله باشد، 

 9.افکار عمومی کشورهای غربی به دو قطب و دولت‌های غربی در این مورد طرفدار اسرائیل شده اند، ضمن اینکه همه نگران عکس العمل شدید اسرائیل هستند، اسرائیل این بار با نوجه به حمله ضددانسانی و‌وحشت افکنانه - تروریستی بارز حماس علیه غیر نظامیان دست به حمله وحشتناکی زده است که ممکن است از یک طرف به جنایتی سنگین علیه غیر نظامیان تبدیل شود و از طرف دیگر ضربات سنگینی هم به جمعیت غزه (جنایت علیه بشریت) و هم ساختار نظامی حماس و جهاد اسلامی تبدیل شود، دشمنی “جبهه مقاومت “ نیز با منافع غرب از طرف ادامه تز نابودی اسرائیل بیشتر آشکار شده است، در نتیجه نتایج کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت این تحولات جای تامل دارد ولی هر چه بیشتر به جلو میرویم حکومت اسلامی در شرایط دشوارتری قرار می گیرد، اگر دیروز امکان سازش در مورد برجام‌وحود داشت امروز امکان تشدید تحریم ها بیشتر شده است و فردا، بسته به نتیجه این مناقشه ، کشورهای غربی با دید غالب “دشمن صلح” به حکومت اسلامی می نگرند، و سیاست گذاری خواهند کرد، 

 10. اتحادیه عرب ، عربستان و‌ قطب های دیگر منطقه بیشنر به ضرورت صلح عادلانه میرسند، کمااینکه اتحادیه عرب خواهان تشکیل دولت فلسطین شد، یک‌نتیجه کلان این مناقشه در میان مدت تقویت این نکاه خواهد بود، صلح عادلانه و تشکیل ‌دولت فلسطین، موقعیت حکومت اسلامی را در ایران تضعیف میکند، گسترش صلح در میان مدت سر مار بنیادی را بطور واقعی میزند،


کوروش پارسا

جمعه ۱۳ اکتبرReport Page