شرکت دانش آموزان در مسابقات تلاش3 پژوهش سرای منطقه 5 (قصه گویی و نجات تخم مرغ)

شرکت دانش آموزان در مسابقات تلاش3 پژوهش سرای منطقه 5 (قصه گویی و نجات تخم مرغ)

(مجتمع آموزشی طلوع سبز) اسفند 96

🔹 شرکت دانش آموزان طلوع سبز در مسابقات تلاش ۳ پژوهش سرای منطقه ۵(اسفند ۹۶)🔹

گروه های منتخب دانش آموزی در بخش قصه گویی (اجرای زنده قصه های شاهنامه فردوسی ) شرکت نمودند.

قصه گویی دانش آموز پایه پنجم "کیمیا حسینی نژاد"

قصه گویی دانش آموزان پایه هشتم

مسابقات تلاش بخش "نجات تخم مرغ" در پژوهش سرای جوان با حضور سه تیم از مقطع ابتدایی و پایه های هشتم ونهم مقطع متوسطه اول (گرایش حفظ تخم مرغ و مکانیزم بازیافت محموله)

شکسته نشدن تخم مرغ و فاصله آن تا مرکز سقوط و زمان سقوط از عوامل امتیاز آوری محسوب می شد که تیم نهم سقوط سازه خوبی را انجام داد و تخم مرغش سالم فرود آمد.

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان تلاشگر🌷