سياه و سفيد مثل كالوين كلين

سياه و سفيد مثل كالوين كلين

مجله زيبايى بهرو
٤٩ سال پيش كالوين كلين كمپانى خود را بنا كرد.
اين كمپانى در زمينه هاى لباس، اكسسورى و عطر فعاليت مى كند.
دفتر مركزى اين برند در شهر نيويورك آمريكا قرار دارد
عمده شهرت كالوين كلين در حال حاضر به خاطر لباس هاى زير اين برند است.

مجله زيبايى بهرو