سومین جلسه هدایت تحصیلی پایه نهم

سومین جلسه هدایت تحصیلی پایه نهم

سه شنبه 26 دی ماه 96 (مجتمع آموزشی طلوع سبز)


🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸

سومین جلسه هدایت تحصیلی پایه نهم روز سه شنبه ۲۶ دی ماه ۹۶ با حضور اولیا و دانش آموزان برگزار گردید.در ابتدای جلسه خانم انسیه ابراهیم مواردی را مطرح نمودند.

-انتخاب رشته یک فرایند است که مراحل مختلفی دارد. انتخاب راه زندگی است.انتخاب درست موجب موفقیت تحصیلی ،رضایت شغلی در آینده وپیشرفت در کار ، سلامت روان و رضایت از زندگی می شود .

عوامل موثر برانتخاب رشته شناخت خود(ارزش ها ،شخصیت ،رغبت ،توانایی واستعداد)، شناخت محیط و شناخت نیازهای جامعه است.


درادامه آقای بیات مشاور آموزشی متوسطه دو به معرفی دروس رشته های ریاضی و تجربی پرداخته و اهمیت و اولویت انتخاب این دو رشته برای دانش آموزان را یادآور شدند. درادامه به تبیین شناخت تیپ های شخصیتی در فرایند انتخاب رشته پرداخته ومشاغل مرتبط با هر رشته را معرفی نموده و به ویژگی های شخصیتی دانش آموزانی که در رشته های ریاضی وتجربی تحصیل می کنند پرداخته شد.

در ادامه به سوالات اولیا پاسخ داده شد .رویکردهای آموزشی پایه نهم در نیمسال دوم تبیین شد وقرار شد روزهای سه شنبه از ابتدای بهمن ماه کلاسهای ریاضی Imc با حضور یکی از اساتید بر جسته سال چهارم جناب آقای وطن خواه برگزار گردد.

در ادامه جلسه، مدیریت مجتمع سرکار خانم گلبو از اولیا بابت تربیت فرزندانی اهل علم واخلاق تقدیر و تشکر نمودند.

 با حضور ایشان از دانش آموزان برتر علمی در نیمسال اول تقدیر به عمل آمد.


با اتمام جلسه مرحله نهایی مسابقات آزمایشگاه علوم برگزار گردید .برگزیدگان به شرح زیر:

گروه برگزیده اول :چراتی، آقاپور ،بهرامی

گروه برگزیده دوم :جلالیان، مختاری، یگانه راد

گروه برگزیده سوم :مومنی ،لنگری صیدانلو

بخش های مسابقه آزمایشگاه علوم شامل:

مشاهده لام سلول گیاهی

آزمایش شناسایی مواد مختلف

(آزمایش مداد رنگی)

آزمایش الفبای پتروشیمی 

(جداسازی مواد)


قرار است از برگزیدگان با برگزاری اردوی گنبد مینا و بازدید از پل طبیعت در بهمن ماه تقدیر به عمل آید.


درپایان کارنامه نیمسال اول تقدیم اولیا گردید.