زنی برای تمام فصول

زنی برای تمام فصول

مینو مرتاضی

زنی برای تمام فصول


 

مراسم تقدیر از شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه حقوق شهروندی سابق رئیس جمهور به میزبانی خانم ابتکار معاون رییس جمهور


خانم مولاوردی پيش از رسيدن به مقام معاونت رييس جمهور از فعالان جنبش زنان در ايران بودند. با اين پيشينه و حسن سابقه انتظار مي رفت كه ايشان در مقام معاونت رويكردي متفاوت از ديگر معاونان رييس جمهور در امور زنان داشته باشند .حسن انتخاب زنی توانمند از فعالان جنبش زنان و کنشگران مدنی به مقام مدیریت و معاونت انتخابي هوشيارانه از سوي دولت تدبير و اميد بود كه سعي داشت توجه و اعتماد زنان به دولت راجلب كند .. قرار گرفتن كنشكران مدني و فعالان جنبش هاي اجتماعي در مقام مجري و مديریت ،حضور و قرار مباركي است،زيرا كنشگران مدني در جنبش هاي اجتماعي چيزي بيش از يك انتقاد و يا اعتراض ساده و دم دستي را به نمايش مي گذارند . كنشگران مدني در جنبش هاي اجتماعي حامل منابع اطلاعاتي با ارزشي براي شناخت و دريافت نيازها و مطالبات و نظرات تخصصي جهت دست يابي به مطالبات هستند 

در واقع فعالان جنبش‌های اجتماعی و در اینجا جنبش زنان کسانی هستند که بدليل ارتباط مستقيم و بي واسطه با موضوع ومشكل نظريه پردازي مي كنند.در جنبش زنان نيز فعالان نظرياتي در خصوص دلایل نادیده گرفتن عمدي و انكار حقوق جمعیت زنان درجامعه دارند . اين نظرات اصلاحي كه از برخورد هاي نزديك و عيني با نيازها و مطالبات برامده است در كشور هاي توسعه يافته براي مديران اجرايي نعمتي بي بديل است. .مولاوردي در مقام كنشگر اجتماعي صاحب دغدغه برابري حقوق زنان وقتي در مقام مدير اجرايي قرار مي گيرد فرصت مباركي پيدا مي كند تا نظرات و نظريه ها و بهتر بگويم ذهنيات و نظريه هاي برابري خواه زنانه رابه چالش با ساختار سياسي موجود و تفكرات كهن بكشاند . مولاوردي كه پيش از رسيدن به مقام معاونت، طي دوران كنشگري اش در مقام فعال جنبش زنان دلايل انكار برابري جنسيتي طبيعي زن و مرد در فرهنگ، اقتصاد، سیاست، جامعه كه عموما ساخته و پرداخته قدرت پدر سالار است را عميقا شناسايي كرده و دغدغه اشنا و حساس كردن زنان به حقوق خود و ارتقا آگاهي ها ي جنسيتي خواهرانش در جامعه را دارد اكنون در مقام مديريت اجرايي ناچار است جامعه و قوه مقننه و قوه قضاييه و بخش هاي گسترده ايي از مردم را قانع كند كه به نفع شان هست تا قوانين ناكارامد كه سبب افزايش نرخ اسيب هاي اجتماعيي و خانوادگي بر زنان شده است را منسوخ و مطرود بگردانند . مولاوردي با قرار گرفتن در موقعيت معاونت رييس جمهور نظريه هاي زنانه كه در جنبش زنان بديهي و قابل اجرا بنظر مي رسند را به چالش با واقعيت هاي سخت و بعضا متصلب موجود جامعه مي كند .بدين ترتيب عينيت و ذهنيت جامعه در موضوع تبعيضات جنسيتي و دستيابي به حقوق برابر را در دو عرصه عمومي (مردم ) و خصوصي (قدرت) در مواجهه و چالش با يكديگر قرار مي دهد .. دقيقا اين قبيل چالش هاي جدي و بي واسطه است كه ذهنیت و افكار عمومي جامعه را متوجه سمت و سوی برابری و عدالت جنسیتی ميگرداند. و بدين ترتيب حساسيت هاو آگاهي هاي جنسيتي عليه تبعيض و نابرابري از جنبش و نهاد اجتماعي با فشار بيشتري وارد عرصه هاي كلان تر مي شوند.

عنصر اساسی كه در بكار گماردن فعالان جنبشي به امور اجرايي شكل مي كيرد ، وحدت عين و ذهن يا اتحاد نظريه و تجربه اجراست. . وقتی می‌گوییم جنبش‌های اجتماعی به ما می‌آموزند و ما را قادر می‌سازند که به روش‌های نو و تازه درباره جامعه و حقوق و اقتصاد و سیاست فکر کنیم و به كشف هاي نوینی درباره فرآیندهاي تصمیم سازی و تصمیم گيري در ساحت هاي فوق دست يابيم . و همچنين عامليت و اجرا به ما مي آموزد چگونه مسائل نظری در خصوص مقاومت در برابر بی‌عدالتی و تبعیض و نابرابری را در ذهنیت مقاومت کنندگان وارد سازیم. دقيقا كاري كه فعالان جنبش‌ زنان-کارگران،صلح.و فعالان محيط زيست در ايران و سراسر جهان انجام مي دهند.اما هميشه یک مساله مهم در ذهن کنشگران مدنی و اجتماعی بویژه برای فعالان جنبش زنان وجود دارد كه پرسش مهمي را صورتبندي مي كند. و آن پرسش این است که ارتباط بین قلمرو شخصی و سیاسی و یا طبیعت و فرهنگ یا عرصه مادی و معنوی و در یک معنا ارتباط بین عینیت و ذهنیت کجا و چگونه برقرار می‌شود و چه نحوه برقراری ارتباط سبب تسریع فرایند تحقق نیاز و مطالبه می‌شود؟

تجربه اجرايي مولاوردي تلاش عملي است برای پياده كردن نقشه راهي كه در ذهن فعالان جنبش زنان رسم شده است . مولاوردي در مقام عامل با عملياتي كردن نظريه و ذهن ،به منزله پل ارتباطی بین ماده و معنا، طبیعت و فرهنگ و جامعه و سیاست توانست مسايل زنان را در سطح گسترده تري در جامعه مطرح كند . مولاوردي در مقام كنشگر جامعه مدنی (ذهنيت ) و در مقام عاملیت حقوق شهروندی و یا معاونت رييس جمهور (تجربه اجرا) تلاشهاي قابل تقديري كرد تا ذهنیت جنبشی را به عینیت جامعه و اجرا پیوند بزند.


. در باره خوب یا بد عملکرد مولاوردی جای دیگری باید گفت. اما امیدبخش ترین نقطه دوران عاملیت خانم مولاوردی، شفافيت در گفتار و عملكرد او در مقام مدير اجرايي است .او در مقام مدير اجرايي هرگز پیشینه، افکار و نظر و ذهنيت جنبش گرا و مدني خود راپنهان نكرد . این نقطه روشن و امیدبخش و عین اخلاق يك زن مدير و مسئول است.