دستبند عشق کارتیه

دستبند عشق کارتیه

مجله زیبایی بهرو
دستبندی که با کلید مخصوص خودش باز می شود
عاشق دستبند را به دست معشوق می بندد و کلید را نگه می دارد
این دستبند در انواع مختلف رنج قیمت بین 4 هزار تا 100 هزار دلار دارد