خون می‌شود، اگر یاد نگیریم!

خون می‌شود، اگر یاد نگیریم!

دکتر کوثر اخوان؛ کارشناس آکادمی هوش مالی

به بهانۀ دیدن فیلم «خون شد» از منظر سواد مالی


مدت‌هاست در جامعه، برچسب‌های جنسیتی کم‌رنگ‌تر از گذشته شده‌ است. زنان مانند مردان در تمام رشته‌های دانشگاهی تحصیل می‌کنند، کار می‌کنند، به پست‌های بالای سازمانی می‌رسند و ... . اما هنوز زنانی زیادی هستند که نه به دلخواه خودشان بلکه به دلیل تحمل مشکلات مختلف از جمله مشکلات مالی و رفع آن‌ها، تن به ازدواج‌های نامناسب می‌دهند و در تمام طول زندگی خود به دلیل داشتن سرپناه و تأمین هزینه‌های مالی، رنج‌های زیادی را تحمل می‌کنند.

چه بسیار زنانی مانند «مادرجون» در فیلم «خون شد»، به دلیل مشکلات مالی و ناتوانی در حل آن‌ها با مردانی بسیار بزرگتر از خود ازدواج می‌کنند و در جایگاه همسر دوم قرار می‌گیرند. زنانی که می‌توانند زمام امورشان را در دست بگیرند و زندگی باکیفیت‌تری، اول برای خود و سپس اطرافیانشان رقم بزنند اگر در زمان مناسب، آموزش مناسب دیده باشند که در این صورت مانند «مادرجون» حسرت کار کردن و در نتیجه تن ندادن به شرایط نامناسب در دل‌شان باقی نمی‌ماند و زندگی‌ فعلی‌شان طور دیگری بود.

باید به یاد داشته باشیم بی‌خبری خوش خبری نیست و آن چه نمی‌دانیم می‌تواند به ما آسیب بزند. وضعیت زنان اطراف‌مان چگونه است؟ آیا دانش و مهارت کافی برای رفع نیازهای مالی خود را دارند؟ آیا ابزارهای مالی که راه حل مسائل مالی‌شان است را می‌شناسند؟ آیا امروز از آن استفاده می‌کنند تا فردا با کمترین تنش، این مسئولیت را به سرانجام برسانند؟ آیا اگر روزی مرد مهربان زندگی‌شان؛ پدر، همسر، برادر و ... نباشد، خود می‌توانند از پس مسائل‌شان برآیند؟ آیا مهارت‌هایی دارند که برای چنین شرایطی به خوبی و به سرعت بتوانند از آن‌ها درآمد کسب کنند؟ یا باید از مردی طلب یاری کنند و در ازای آن، احساسات‌شان را نادیده بگیرند، برچسب زن دوم بودن به ایشان تعلق گیرد و یک عمر در رنج و سختی زندگی نمایند، تازه اگر آن مرد بتواند مشکلات مالی را حل کند.


نقش آفرینی زنان در حوزه‌های گوناگون به صورت روزافزونی گسترش یافته، اما نگرش آن‌ها به اقتصاد و شرایط مالی‌شان کمتر از این شتاب تبعیت کرده است. اگرچه آموزش سواد مالی به تنهایی نمی‌تواند تمام موانع اطراف زنان را برطرف کند، اما می‌تواند در داشتن زندگی بهتر به آن‌ها کمک کند و فرصت‌های بیشتر و بهتری در اختیارشان قرار دهد. همه این موارد، لزوم توجه مضاعف جامعه و به خصوص خود زنان به افزایش سواد مالی را یادآور می‌شود. نکته مهمی که غفلت از آن، مخاطرات زیادی را با خود به همراه خواهد داشت.


آکادمی هوش مالی