جلسه ی هم افزایی و تقدیم کارنامه نیمسال اول " پایه های دهم و یازدهم"

جلسه ی هم افزایی و تقدیم کارنامه نیمسال اول " پایه های دهم و یازدهم"

سه شنبه ۳ بهمن ماه 96 (مجتمع آموزشی طلوع سبز)

  

*جلسه ی هم افزایی و تقدیم کارنامه نیمسال اول " پایه های دهم و یازدهم "با حضور مشاوران آموزشی متوسطه دو

روز سه شنبه ۳ بهمن ماه ساعت ۷:۴۵ صبح آغاز گردید .

دراین جلسه

گزارشی از فعالیت های آموزشی،پژوهشی و پرورشی ارائه گردید‌

رویکردهای آموزشی نیمسال دوم بیان گردید.خلاصه موارد مطرح شده:

-جلسات هفتگی دانش آموزان دهم ویازدهم با مشاوران برگزار می گردد.

-هرهفته به دانش آموزان برنامه والگوی مطالعاتی ارائه می شود.


کلاس ویژه تسلط برحسابان و زیست شناسی با حضور اساتید مطرح آقای امامی و آقای کبیری راد در نیمسال دوم برگزار می گردد. دانش آموزان سطح پیشرفته از مزایای طرح های آموزشی به صورت ویژه بهره مند می شوند‌.

-به منظور انگیزه بخشی به دانش آموزان برنامه بازدید از پژوهشگاه رویان ودانشگاه تهران ودانشگاه صنعتی امیر کبیر در نظر گرفته شده است وسایر موارد...

تقدیر از برگزیدگان نیمسال اول ونصب اسامی آنان در برد مدرسهبرگزاری مرحله نهایی مسابقات آزمایشگاه علوم در حضور اولیا و دعوت از تیم منتخب جهت حضور در پژوهشگاه رویان
تقدیر از برگزیدگان مسابقات منطقه ای

انجام پروژه تشریح قلب در کلاس دهم تجربی بعد از پایان جلسه اولیا در پایان کارنامه نیمسال اول وبرنامه آزمونک ها در نیمسال دوم تقدیم گردید.