جلسه آموزش خانواده ،ارائه کارنامه و اهدا جوایز به نفرات برتر پایه های هفتم و هشتم

جلسه آموزش خانواده ،ارائه کارنامه و اهدا جوایز به نفرات برتر پایه های هفتم و هشتم

چهارشنبه 27 دی ماه 96 ( مجتمع آموزشی طلوع سبز)

جلسه آموزش خانواده وارائه کارنامه پایه های هفتم وهشتم روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه برگزار گردید.

سخنران جلسه سرکار خانم مافی مباحثی در زمینه مهارت کنترل خشم مطرح نمودند.

خلاصه مباحث مطرح شده: 

با توجه به دوران بلوغ و تغییر شرایط دانش آموزان  

1-علت ضرورت توجه به مهارتهای زندگی 

2-تفاوت دانش و مهارت 

3-آمار پخش شده از پلیس قوه قضاییه و ..

4-مهارتهای ده گانه و پرورش آنها در خود و فرزندان 

5-تعریف خشم و پذیرفتن خشم به عنوان احساس 

6-عوامل ایجاد خشم 

7-توجه به تغذیه سالم .خواب کافی ومناسب .ورزش .توجه و نظارت اولیا به منظور استفاده صحیح دانش آموزان از شبکه های اجتماعی و رسانه و ....

8-خشم هم همچون خنده منتقل میشود پس توجه نماییم 

9-توصیه به توجه خشم از منظر آیات و روایات 

10-تفاوت خشم و خشونت و فرق آن با خصومت و .....

و نکاتی در باره پاره ای از مسایل و توجه بیشتر اولیا 

در ادامه اهدا جوایز به نفرات برتر پایه های هفتم و هشتم:

نفرات برگزیده امتحانات نوبت اول پایه هفتم
نفرات برگزیده امتحانات نوبت اول پایه هشتم

آدرس لینک کانال تلگرامی مدرس آموزش خانواده mohtad14@