بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در مورد تحریم های آمریکا علیه ایران

بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در مورد تحریم های آمریکا علیه ایران

کنگره ایرانیان کانادا

روز پنجم نوامبر دولت ترامپ تحریم ها علیه ایران را باز خواهد گرداند. اقدامی که تخلفی آشکار از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل محسوب می شود. بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای در آگوست 2018 اعلام نمودند که ایران علیرغم تخلف آمریکا هنوز به توافق هسته ای پایبند است. کنگره ایرانیان کانادا اقدام دولت آمریکا در نقض آشکار قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و بی توجهی به دستور موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری لاهه را محکوم می نماید. به موجب دستوراین دیوان، "طرفین می بایست از هر اقدامی که ممکن است اختلاف جاری نزد دیوان را تشدید یا تطویل نموده یا حل و فصل آن را پیچیده کند، خودداری نمایند".   

تصمیم یک جانبه و غیر دیپلماتیک تخلف از برجام، اقدامی نامتعارف و غیر معمول در سطح جامعه بین المللی محسوب می شود. اعضای اتحادیه اروپا و سایر اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل (بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه) هنوز از این توافق حمایت می کنند و نگرانی های خود را به دولت آمریکا اعلام نموده اند.

توافقنامه برجام یک نقطه عطف و نمونه درخشانی در تاریخ دیپلماسی جهانی است که نشان می دهد صلح و پایداری جهانی چگونه از طریق دیپلماسی محقق می شود. بازگرداندن تحریم های غیرقانونی نه تنها در تقابل با توافقنامه چندجانبه هسته ای است، بلکه سنت خطرناکی برای توافقات بین المللی آینده بجا می گذارد. اجرای قریب الوقوع تحریم های غیرقانونی موجب تضعیف پایه های نظم جهانی است. نظمی که سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی برآن استوار هستند.    

بعلاوه، تحریم های قریب الوقوع آمریکا نه تنها غیرقانونی بلکه مغایر با حقوق پایه ای مردم ایران نیز هستند. در 22 آگوست 2018، آقای ادریس جزایری گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد: "این تحریم های مخرب و ظالمانه به اقتصاد و پایه پولی ایران صدمه زده و میلیونها تن از ایرانیان را به سمت فقر سوق می دهد".

یکی از اثرات بزرگ این تحریمها بر مردم عادی ایران به بخش سلامت مربوط می شود. در حال حاضر، گزارشات بسیاری از سوی پزشکان و بیماران در مورد کمبود داروهای نجات بخش به گوش می رسد. تحریمها موجب می شود شرکتهای اروپایی و آمریکایی تامین کننده داروهای خاص و تجهیزات پزشکی در فروش این اقلام به ایران با مشکل روبرو شوند. بعلاوه تحت تاثیر تورم ناشی از محدودیتهای تحریمهای ترامپ، حتی آن دسته از اقلامی که صدورشان به ایران ممکن می شود با قیمتهایی سرسام آور به دست بیماران می رسد. بنابراین بسیار واضح است که تحریمها شهروندان عادی ایران را هدف قرار داده و زندگی هزاران نفر را در معرض خطر قرار می دهد.

ما از دولت کانادا درخواست میکنیم که همراه با جامعه بین المللی:

1. با تحریم های غیرقانونی و غیر مسئولانه آمریکا مقابله کند.

2. اقدامات لازم را در حمایت از سایر کشورهایی که به تعهدات برجام و الزامات مندرج در آن توافقنامه پایبند باقی مانده اند انجام دهد.

3. در جهت کاهش عوارض منفی تحریم ها از جمله کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در ایران تلاش نماید.