بن شدگان :|

بن شدگان :|

𝑻𝒉𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑴𝒐𝒐𝒏᭄ᬉ°•
ما یه ربات اد کردیم که ممبری که هعی میره و میادو بن میکنه امروز 10 نفر بن شدن اگه نمیخواید بن بشید برای همیشه هعی لفتو جوین دادنو تموم کنید!