باورهای نادرست؛ موریانه رشد اقتصادی فرد و جامعه

باورهای نادرست؛ موریانه رشد اقتصادی فرد و جامعه

دکتر کوثر اخوان؛ کارشناس آکادمی هوش مالی

به بهانۀ دیدن فیلم «پوست» از منظر سواد مالی


بیشتر انسان‌ها، کار و تلاش را برای کسب درآمد و رفع نیازهای مالی خود انتخاب می‌کنند. کارشان را دوست دارند؛ در انجامش موفق هستند؛ هر روز بهتر از دیروز عمل می‌کنند؛ و پس از مدتی نتیجۀ کار کردن همراه با عشق‌شان را می‌بینند. نتیجه‌ای که می‌تواند رونق در کسب و کار، افزایش درآمد، ترفیع سازمانی یا ... باشد.

عده‌ای دیگر، مانند آراز، نقش اول فیلم پوست، وقتی در کارشان موفق نیستند، درآمد ناشی از کارشان کافی نیست و نمی‌توانند شغل‌شان را توسعه دهند، سرخورده می‌شوند و راه‌های دیگری را برای موفقیت جستجو می‌کنند.

این باورهای ذهنیِ افراد جامعه است که آن‌ها را به سمت و سویی دیگر سوق می‌دهد. باور به خرافات و اعتقاد به نیروهای ماوراء که کم و بیش در جوامع گوناگون دیده می‌شود، به جای هدایت جامعه به سمت حل اصولی و درست مشکلات، ‌آن‌ها را وارد مسیرهایی از اساس اشتباه می‌کند.


مهم‌ترین دلیل خرافه‌پرستی در جامعه، ترس مواجهه با مشکل، احساس نیاز و جهل و نادانی است. به نظر می‌رسد افراد به جای آن که به ریشه‌های مشکل پیش‌آمده توجه کنند تا بتوانند مسأله را حل نمایند، به دنبال کمک گرفتن از نیروهای ماوراءالطبیعه هستند. این افراد توجهی نمی‌کنند که شاید مکان مغازه‌شان خوب نیست، شاید دورۀ زمانی کسب‌وکاری که انجام می‌دهند گذشته باشد یا شاید کسب‌وکارشان نیازمند ارائۀ محصول جدید یا به کارگیری خلاقیتی است تا دوباره رونق گیرد. 

این افراد نسبت به ریشۀ مسألۀ پیش آمده، دانشی ندارند یا حل مشکل پیش آمده را ورای توانایی خود می‌بینند. بنابراین دست به دامان رمالان و فالگیران می‌شوند. آن‌ها انتظار حل مسألۀ پیش آمده را از رمالان و دعانویسان دارند و حاضرند مبالغ هنگفتی نیز بابت رسیدن به خواسته‌هایشان بپردازند. چه پول‌هایی که صرف رمالی شده است در حالی که فرد می‌توانست با آن، شرایط بهتری برای زندگی خود با گذراندن دوره‌های آموزشی و کسب مهارت ایجاد کند.

باید همواره به یاد داشت، پیشرفت در طول زمان و با استمرار و توسعه در کار به دست می‌آید. هر انسان هوشمندی باید خود را به توانایی حل مسأله، مهارتهای شغلی مورد نیاز، به کار بردن نیروی تعقل و تفکر مجهز کند. در مواجهه با مشکلات ریز و درشت روزمره، و رهانیدن خود از موقعیت‌های نامطلوب، برخی جوامع، پناه بردن به رمالان و دعانویسان و برخی توانمند ساختن خود جهت حل مشکلات را برمی‌گزینند. انتخابی که در گسترده، رشد و پیشرفت جامعه را رقم خواهد زد.


آکادمی هوش مالی