فرم ثبت نام فعالان مجاز اقتصادي

فرم ثبت نام فعالان مجاز اقتصادي


این تسهیلات بدین شرح است👇

١- استفاده از تسهیلات ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی.) ارزیابی کالا در محل تولید یا خارج از محوطه های گمرک)

٢- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی

٣- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌ها ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

٤- استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات

٥- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید

٦- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات

٧- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی (ارائه این بند از تسهیلات پس از پیشنهاد گمرک و تأیید وزیر محترم امور اقتصادی (بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) حداکثر تا سقف 50 درصد صورت خواهد پذیرفت.

٨- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.

٩- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی.

١٠- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

١١- انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد.

١٢- نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد.

١٣- استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی، اجازه رئیس کل گمرک و شخص بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم.

١٤- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو.

١٥- استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله.

١٦- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده با ضریب اهمیت زمانی دو (معادل شرکت‌های تولیدی) در سامانه جامع امور گمرکی به صورت سراسری.

١٧- ترخیص کالا در خارج از مسیر قرمز

شایان ذکر است درخصوص پذیرش ضمانت موضوع بند 2 و 3 و 15 فوق‌الذکر متناسب با ضمانت‌نامه وصول بایستی در همان سال انجام پذیرفته و درخصوص بند 2 سررسید ضمانت‌نامه تا بهمن ماه هر سال مشخص گردد.

بدیهی است تسهیلات فوق در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت فوق‌الذکر از معیارهای مندرج در شیوه ‌نامه لغو و گزارش مربوط به کمیته مرکزی فعالان اقتصادی مجاز جهت اقدامات اجرایی ارسال خواهد گردید.

👈👈👈متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از شرایط و نحوه عضویت در لیست فعالان مجاز اقتصادی (AEO) گمرک به سایت گمرک ایران مراجعه نماييد.