ایران

ایران

علی ناصری

   با عرض سلام و تحیت؛ احتراما تیم تحریریه هفته نامه دانشجویان متشکل از روزنامه‌نگاران و فعالان‌رسانه ای در حوزه انقلاب و با "مدیر مسئولی جناب آقای محمد ودود حیدری" از شما در خواست می‌نماییم، تا جهت برگزاری جلسه ای حضوری در راستای بهرمندی از نکات ناب و ارزشمند شما در حوزه رسانه و توجه به ملزومات آن در این برهه حساس زمانی با توجه به تهدیدات پیرامون جبهه انقلاب اسلامی و جریان های انقلابی موافقت نمایید.