اولین کارگاه تخصصی آموزشی مدیران عامل محترم موسسات خیریه استان کردستان

اولین کارگاه تخصصی آموزشی مدیران عامل محترم موسسات خیریه استان کردستان


اولین دوره آموزشی تخصصی مدیران موسسات خیریه استان توسط خانه خیرین ایران با همکاری سازمان بهزیستی استان و خانه خیرین استان کردستان در سالن اجتماعات اداره بهزیستی شهرستان برگزار شد.

در این دوره آموزشی بعد از آیین افتتاح، شرکت کنندگان به واسطه توضیحات آقای عشقی ثانی در زمینه مدیریت موسسات خیریه و روش های جذب مشارکت های مردمی و همینطور در ادامه با توضیحات آقای مهندس نظری در زمینه آشنایی با مجموعه قوانین مالیاتی حاکم بر موسسات خیریه آشنا شدند.

در پایان دوره آموزشی شرکت کنندگان سوالات خود را پیرامون مسائل و مشکلات حاکم بر موسسات خیریه و نیز مباحث ارائه شده توسط مدرسین مطرح و پاسخ مناسب و منطقی را در این خصوص دریافت نمودند.

با توجه به برگزاری مطلوب و مناسب دوره آموزشی استقبال خوبی از سوی مدیران و کارشناسان موسسات خیریه استان بعمل آمد و ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران دوره آموزشی و هیات مدیره خانه خیرین ایران و استان، خواستار برگزاری و تداوم این قبیل دوره های آموزشی از سوی خانه خیرین ایران شدند.

مدیر برگزاری دوره آموزشی: علی روشنایی